Divan Yolu Caddesi No:82 Çemberlitaş / İSTANBUL
0 (212) 528 76 29
info@turbeler.org.tr

Hakkımızda

TURCEK

Türbeler-Çeşmeler Taşınır ve Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği ”, kısa adı “TÜRÇEK”dir.

Derneğimizin Amacı

İstanbul’da bulunan Taşınır ve Taşınmaz Kültür Varlıklarını, türbeleri, çeşmeleri ve kutsal emanetleri korumak, yaşatmak ve tanıtmaktır. Dernek bu amacı gerçekleştirmek için kurulmuştur.

 

Dernek aynı zamanda İstanbul dışındaki (Türkiye Dahilinde) mevcut halen ziyarete açık olan türbelerin sürekli bakımını sağlamak, ziyarete kapalı ve bakımsız türbeleri ise onardıktan sonra ziyarete açılmalarını sağlamak, ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda nakdi yardımda bulunmayı amaç edinmiştir.

 

Yine tarihi ve medeni simgesel nitelikteki çeşme-sebil ve hazirelerin bakım, onarım ve ihyası için, projeler geliştirmek ve uygulamak derneğin amaçlarındandır.