Browsing the "Türbeler" Category

SULTAN I. ABDÜLHAMİD TÜRBESİ

Şubat 5th, 2020 | by admin

SULTAN I. ABDÜLHAMİD 20 Mart 1725’te İstanbul’da doğdu. Babası Sultan III. Ahmed, annesi ise Rabia Şermi Sultan’dır. 1730 Patrona Halil


Kanûnî Sultan Süleyman Türbesi

Şubat 5th, 2020 | by admin

Kanûnî Sultan Süleyman 6 Kasım 1494’te Trabzon’da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Sultan’dır. Adını dünyaya geldiğinde Kur’an-ı Kerîm’den


Abdurrahman Şâmi Türbesi

Şubat 5th, 2020 | by admin

Abdurrahman Şâmi Türbesi ve Tekkesi Bünyesinde sahabe-i kiramdan Abdurrahman eş-Şâmi’nin makam türbesini barındıran bu tekke, kaynaklarda “Sancaktar” ve “Sancaktar Baba”


Eyüp Sultan Türbesi

Şubat 3rd, 2020 | by admin

Türbe, Eyüp Sultan Camii adıyla bilinen ünlü ve kutsal Camiin kuzey tarafında ve iç avlunun hemen önündedir. İstanbulda yapılan ilk


Merkez Efendi

Şubat 5th, 2019 | by admin

MERKEZ EFENDİ Halvetiyye tarikatının Sünbüliyye koluna mensup olan Merkez Efendi, döneminin ileri gelen sufî, hekim ve âlimlerindendir. Asıl adı Mûsa


Aziz Mahmud Hüdai Hz

Şubat 5th, 2019 | by admin

  Aziz MahmudHüdâyî Asıl adı Mahmud’dur. Aziz ismi kendisine hürmeten sonradan verilen sıfat olup Hüdâyî ismi ise şiirlerinde kullandığı mahlasıdırBack to Top ↑